Swatantra Bharat Party

अट्रोसिटी कायदा सर्वांसाठीच लागू करावा…फक्त एस.सी./एस.टी समाजघटकांसाठी नाही…- स्वर्ण भारत पक्ष

अट्रोसिटी कायदा सर्वांसाठीच लागू करावा…फक्त एस.सी./एस.टी समाजघटकांसाठी नाही…- स्वर्ण भारत पक्ष